PONUDA WC KABINA

Visina: 2235mm
Širina: 1118mm
Dubina: 1219mm
Otvor vrata: 1854mm x 610mm
Površina poda: 5554.83 cm²
Kapacitet: 265L
Swish Tank volume: 227L
Visina sjedala: 457mm
Težina: 75kg

ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Prostrane kabine prilagođene za pristup osobama sa invaliditetom

Visina: 2311 mm
Širina: 1575 mm
Dubina: 1575 mm
Otvor vrata: 2054 mm x 831 mm
Zapremina spremnika: 132L
Veliki volumen spremnika: 275L
Visina sjedala: 483 mm
Težina: 107 kg

PISOARI

Visina: 1600 mm
Širina: 1120 mm
Dubina: 1120 mm
Masa: 40 kg
Kapacitet: 400 l
Dostupno u više boja